Grundläggande psykiatri och omvårdnad i psykiatrisk heldygnsvård (11 dagar) HT 21

  • 2021-08-31

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Patientens perspektiv, grundläggande psykiatri, vanliga tillstånd i psykiatrisk heldygnsvård, behandling och stöd vid psykisk sjukdom, att arbeta med personer som inte orkar leva,  återhämtningsinriktat och reflekterat arbetssätt, omvårdnad, omvårdnadsinterventioner, personcentrerad vård, omvårdnadsprocessen, personlighetssyndrom med fokus på emotionellt instabilt personlighetssyndrom, självskadebeteende, ätstörningar, möta och samarbeta med närstående, barnperspektivet, etik och människosyn, grundläggande farmakologi, samtal i heldygnsvården, skapa goda vårdrelationer, äldrepsykiatri, förebygga hot och våld, hantera utmanande situationer, psykoedukation, transkulturellt perspektiv, PTSD, fysisk aktivitet, omvårdnad vid rättspsykiatrisk vård, psykisk ohälsa – HBTQ.

Målgrupp

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. Kursintyg utfärdas utifrån de föreläsningar/seminarier du deltagit i.

Kursdatum och tid

31 augusti
7, 14, 21 och 28 september
5 och 19 oktober
2, 16 och 30 november
14 december

9.00 – 16.00 

Besked om kursplats

Då kursplatserna har fördelats skickas ett välkomstbrev via mail till antagna deltagare samt respektive chef.

 

Sista anmälningsdag är 2 augusti

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Skötare, Sjuksköterska, HT21, Kursformat, Distans