Fördjupningskurs för heldygnsvården - psykos, schizofreni och liknande tillstånd VT21

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, sjukdomslära, behandling, stöd och samordning av psykosociala insatser vid psykos, schizofreni och liknande tillstånd. Specifik och generell omvårdnad i heldygnsvården. Fördomar och stigma, kognitiva nedsättningar och hjälpmedel.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.  

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper. 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Skötare, Sjuksköterska, VT21, Kursformat, Distans