Fördjupad bedömning av PTSD

  • 2022-09-15

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD.

Kursinnehåll

En fördjupning i strukturerad diagnostik med CAPS-5 för PTSD.

Metodiken under kursen baseras både på webbaserat lärande, föreläsning, rollspel, samt egen träning i din kliniska vardag avseende bedömning med uppföljande handledningstillfälle.

Varje delmoment ges med en föreläsningsdag samt ett uppföljande handledningstillfälle.

Föreläsare

Kristina Bondjers, PhD och legitimerad psykolog, arbetar för närvarande som forskare vid Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo som lärare vid Uppsala universitet. För närvarande fokuserar Kristinas forskning på den psykologiska hälsan hos hälso- och sjukvårdspersonal under COVID-19-pandemin och på utveckling och utvärdering av psykometriska bedömningsinstrument för stress- och traumarelaterad psykisk ohälsa. Kristina har mer än 8 års erfarenhet av att genomföra utbildningar med kliniskt verksam personal samt studenter i hälso- och sjukvård om strukturerad bedömning av stress- och trauma-relaterade störningar.

Kursen ges av Centrum för Psykiatriforskning i samarbete med HSF och processägar-gruppen för PTSD.

Dag och tid

15, 22 och 29 september 2022 kl 13:15-16:00.
Grupphandledning 2 timmar i oktober/november 2022.
Kursen ges via plattformen Zoom

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, Distans, HT22