Fördjupad bedömning av PTSD

  • 2022-01-13

  • 13 - 16

  • Kursen ges digitalt

Nu har du som arbetar med utökade utredningar av PTSD möjlighet att fördjupa dina diagnostiska kunskaper kring bedömning av PTSD.

Kursinnehåll

En fördjupning i strukturerad diagnostik med CAPS-5 för PTSD.

Metodiken under kursen baseras både på webbaserat lärande, föreläsning, rollspel, samt egen träning i din kliniska vardag avseende bedömning med uppföljande handledningstillfälle.

Varje delmoment ges med en föreläsningsdag samt ett uppföljande handledningstillfälle.

Föreläsare

Kristina Bondjers, PhD och legitimerad psykolog, arbetar för närvarande som forskare vid Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo som lärare vid Uppsala universitet. För närvarande fokuserar Kristinas forskning på den psykologiska hälsan hos hälso- och sjukvårdspersonal under COVID-19-pandemin och på utveckling och utvärdering av psykometriska bedömningsinstrument för stress- och traumarelaterad psykisk ohälsa. Kristina har mer än 8 års erfarenhet av att genomföra utbildningar med kliniskt verksam personal samt studenter i hälso- och sjukvård om strukturerad bedömning av stress- och trauma-relaterade störningar.

Kursen ges av Centrum för Psykiatriforskning i samarbete med HSF och processägar-gruppen för PTSD.

Dag och tid

13 januari, 20 januari samt 3 februari 2022 kl 13:00-16:00

Sista anmälningsdag är 4 januari

Centrum för psykiatriforskning, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, VT22, Att söka just nu, Distans