Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor

  • 2022-02-08

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. Fördjupad kunskap om farmakologi, läkemedelsutveckling och hantering i den kliniska vardagen bidrar till ökad patientsäkerhet. Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom psykiatri eller öppenvård.

Kursinformation

Kursen syftar till att stärka den kliniskt aktiva sjuksköterskans kunskap inom farmakologi och läkemedelshantering.

Detta genom

· att beskriva grundläggande anatomiska och fysiologiska egenskaper för nervsystemen

· att öka kunskap om ett läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras

· att beskriva mekanismer för läkemedelsinteraktioner och hur individuella variationer påverkar läkemedels effekter

· att öka förståelsen om läkemedelsutvecklings olika delsteg, och att inspirera deltagarna genom att beskriva framtidens möjliga terapiformer

· att öka förståelsen om psykiatriska sjukdomar, samsjuklighet och effektiv läkemedelsbehandling

· att i olika delmoment beskriva kunskapsstöd, praktisk tillämpning och regler för säker läkemedelshantering

 

Praktisk information om kursen

· Datum: Sammanlagt 6 kurstillfällen; tisdagar 8 feb, 22 feb, 8 mars, 24 mars, 5 april och 19 april.

· Tider: Undervisningen sker mellan kl. 9.00 – 16.00.

· Kurslokal: Valfri, kursen är en digital utbildning.

· Undervisningsformat: Förberedande litteratur, föreläsningar och gruppövningar.

· Godkänd/Underkänd: Närvaro krävs med 80 % samt godkända inlämnade kunskapskontroller. · Litteratur: Boken Basal farmakologi, Bertil Fredholm. Övrig litteratur och kurspärm tillgängliggörs vid kursstart.

· Inläsning innan kurstillfället: Enligt läshänvisning av läraren på schemat inför kurstillfällena. Kursboken skickas till deltagarna innan kursstart.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Sjuksköterska, Termin, VT22