Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor

  • 2022-02-08

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel. Fördjupad kunskap om farmakologi, läkemedelsutveckling och hantering i den kliniska vardagen bidrar till ökad patientsäkerhet.

Kursinformation

Kursen syftar till att stärka den kliniskt aktiva sjuksköterskans kunskap inom farmakologi och läkemedelshantering.

Detta genom

· att beskriva grundläggande anatomiska och fysiologiska egenskaper för nervsystemen

· att öka kunskap om ett läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras

· att beskriva mekanismer för läkemedelsinteraktioner och hur individuella variationer påverkar läkemedels effekter

· att öka förståelsen om läkemedelsutvecklings olika delsteg, och att inspirera deltagarna genom att beskriva framtidens möjliga terapiformer

· att öka förståelsen om psykiatriska sjukdomar, samsjuklighet och effektiv läkemedelsbehandling

· att i olika delmoment beskriva kunskapsstöd, praktisk tillämpning och regler för säker läkemedelshantering

 

Praktisk information om kursen

· Datum: Sammanlagt 6 kurstillfällen; tisdagar 8 feb, 22 feb, 8 mars, 22 mars, 5 april och 19 april.

· Tider: Undervisningen sker mellan kl. 9.00 – 16.00.

· Kurslokal: Valfri, kursen är en digital utbildning.

· Undervisningsformat: Förberedande litteratur, föreläsningar och gruppövningar.

· Godkänd/Underkänd: Närvaro krävs med 80 % samt godkända inlämnade kunskapskontroller. · Litteratur: Boken Basal farmakologi, Bertil Fredholm. Övrig litteratur och kurspärm tillgängliggörs vid kursstart.

· Inläsning innan kurstillfället: Enligt läshänvisning av läraren på schemat inför kurstillfällena. Kursboken skickas till deltagarna i god tid innan kursstart.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Sjuksköterska, Termin, VT22, Att söka just nu