Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp

 • 2022-09-19

 • 9 - 16

 • Eskilstuna/Strängnäs

En kurs för personal inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med människor som lider av psykisk ohälsa eller psykiskt funktionshinder. Två av kursdagarna ges fysiskt och tre kursdagar ges digitalt via Zoom.

Kursens mål

Kursen syftar till att bidra till kunskap om psykisk sjukdom och hur psykisk sjukdom upplevs av individen själv och närstående. Dessutom syftar kursen till att deltagarna ska utveckla praktiska färdigheter att kunna uppmärksamma försämring av psykiskt mående, stödja att klienten får adekvat vård och att dennes autonomi stärks.

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Förstå och ha kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder, neurovetenskapliga aspekter av detta och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen av specifika psykiatriska tillstånd.
 • Förstå och ha kunskap kring beroendelära, hjärnans belöningssystem och den evidensbaserade psykosociala/farmakologiska behandlingen vid missbruk/beroende.
 • Kunna redogöra för och förstå hur man med ny kunskap kan arbeta med en evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling.
 • Ha god kännedom om det samspel som krävs mellan olika huvudmän för att arbeta inom integrerad psykiatri med patienter som både missbrukar och har en psykisk sjukdom.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • Ha kunskap om patienters och närståendes perspektiv på psykisk sjukdom och behandling.

Färdighet och förmåga:

 • Bidra till effektivare samverkan mellan olika aktörer kring personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående
 • Förstå och kunna stödja evidensbaserade psykosociala och farmakologiska behandlingar vid psykisk sjukdom.
 • Vara insatt i den aktuella forskningen inom området.

Kursinnehåll

Kursen omfattar undervisning om de vanligaste psykiatriska sjukdomsgrupperna, inklusive beroendelära, med avseende på etiologi, diagnostik, behandling, omvårdnad och bemötande. Den subjektiva upplevelsen av psykisk ohälsa och vårderfarenheter (brukar- och anhörigperspektiv) integreras med teoretisk kunskap. En orientering om juridik, etik och den lokala organisationen av psykiatrin ingår slutligen.

Kursupplägg

Kursen ges i blandad form genom inspelade föreläsningar, övningar och litteratur via den webbaserade lärplattformen Canvas.

Två av kursträffarna sker fysiskt och tre kursträffar ges digitalt där föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar varvas online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Genomförda test, examinerande grupparbeten med godkänt resultat samt deltagande vid obligatorisk undervisning krävs för att få godkänt betyg.

Kursdagar

Datum:

Introduktion 30 min digitalt
19 september

Kursträffar, kl. 09.00 – 16.00:

3 oktober - fysiskt
17 oktober - digitalt
7 november - digitalt
21 november - digitalt
5 december - fysiskt

Plats:

Fysiska kursdagar – Elite Stadshotell Eskilstuna
Inklusive fika

Digitala kursdagar – via Zoom

Examinator och kursansvarig

Annika Lindgren. PhD, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och examinator. Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Sista anmälningsdag: 2022-06-30.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande. 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, Att söka just nu, Distans, Klassrum, HT22