Emotionsregleringsbehandling i grupp – tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende, 5,5 hp

  • 2022-09-01

  • 9 - 16

Detta är en grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende och vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende.

Bakgrund

För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden Emotionsreglerings-behandling i grupp (ERGT) under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.

ERGT är utvecklat som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den administreras som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt med psykiatriker, case-management eller psykologisk behandling. ERGT har utvärderats i tre amerikanska studier och en svensk multicenter-studie. Samtliga studier har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge grundläggande färdigheter avseende teori och praktisk tillämpning i ERGT för behandlare som skall ge ERGT inom den psykiatriska vården.

Målgrupp

Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i KBT och verksam inom hälso-och sjukvård.

Behörighet

Arbete inom psykiatrisk verksamhet. Grundläggande basutbildning i KBT.
OBS! Krav är att man söker kursen i par såvida ingen ERGT-utbildad redan finns på arbetsplatsen. Detta då ERGT är en krävande behandling att utföra varför vi rekommenderar att man är minst två utbildade i ERGT på arbetsplatsen, så att man kan hålla behandlingen tillsammans. Om det redan finns ERGT-utbildade på er arbetsplats går det bra att söka ensam. Se mer information i meritportföljen.

Kursupplägg

Kursen inleds med självständigt arbete i form av litteraturstudier och en skriftlig examinerande inlämningsuppgift. Därefter följer 5 + 2 dagars heltidsstudier med lärarledda föreläsningar, rollspel, praktiska övningar och seminarier, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Tid och plats

Självständiga litteraturstudier och inlämningsuppgift (skickas ut ca 12 september) skall vara inlämnad senast den 3 oktober. Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro sker på heltid mellan den 3–7 oktober + 8–9 december 2022 i Stockholm.

OBS! För att din anmälan ska vara giltig behöver du skicka in signerad anmälningsbekräftelse (som du får i samband med anmälan) till uppdragsutbildning@ki.se

Du behöver även skicka in en meritportfölj. Se gärna till att det framgår av dina inskickade meriter att du har basutbildning i KBT. Meritportfölj samt intyg, scannat i ett (1) dokument, skickas per epost till lina.collsioo@ki.se

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, HT22