Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

  • 2021-01-01

  • 9 - 16

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS)/borderline personlighetssyndrom (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

DBT som behandlingsmetod består av individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd samt konsultationsteam. Särskild vikt läggs vid att ge teoretisk kunskap och praktiska färdigheter i metoden. Kursen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och seminarier. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna implementera DBT i sin verksamhet.

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha förvärvat kunskap om den dialektiska beteendeterapins teorier, modeller, begrepp och metoder samt kunna applicera dessa i behandlingsarbete. Ett mål är också att deltagarna ska känna till det forskningsstöd som finns för DBT.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt verksamma och har i uppdrag att ge behandling för den aktuella patientgruppen.

Kursupplägg

Utbildningen sker delvis på distans via Karolinska Institutets läroplattform Canvas. Inledningsvis genomför kursdeltagarna en webbaserad utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskap om självskadebeteende och bemötande av patienter med denna problematik.

De tio undervisningsdagarna löper över ett år och är uppdelade på fyra tillfällen som ges två, fyra, två och två dagar.

Lärare på kursen är Åsa Spännargård, Anna Lindström, Karin Ovefelt och Maria Bragesjö. Samtliga är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Alla tre har lång erfarenhet av att arbeta med, utbilda och handleda i DBT.

I kursen ingår även två dagars undervisning med Dr. Charles Swenson, psykiatriker och en auktoritet inom DBT. Han har under lång tid arbetat tillsammans med professor Marsha Linehan som har utvecklat metoden och han har vid ett flertal tillfällen undervisat om DBT i Sverige. Under dessa två dagar sker undervisningen på engelska.

Behörighet

Som behörighet krävs grundläggande psykoterapiutbildning.

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Termin