Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp

  • 2021-09-03

  • 9 - 16

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Om compassion

Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna och därmed motiverar oss till medkännande beteenden. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Kursens mål

Det övergripande syftet med kursen är att lära sig tillämpa compassionfokuserad interventioner i det kliniska arbetet, att utveckla compassion som en färdighet. Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling.

Kursupplägg

Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagaren genom egen tillämpning och erfarenhet av metoden får förståelse för dess funktion. Vi arbetar omväxlande med teori och praktiska övningar. I kursen ingår även en fördjupning i neuropsykologiska aspekter av compassion. Compassion som en viktig aspekt i psykoterapi generellt kommer också att tas upp.
Framförallt med fokus på ACT och DBT.

Kursen omfattar tolv heldagar med föreläsningar, praktiska övningar och handledning på patientarbete i grupp. Den sträcker sig över två terminer, med kursstart 11 september 2020. Undervisningstillfällena kommer vara ca 1 dag per månad och äga rum på fredagar. Första veckan i december kommer det ingå en tre dagars workshop med professor Paul Gilbert.

Lärare på kursen är Ingrid Landin, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, samt Pernilla Juth, med. dr. Professor Paul Gilbert kommer också vara delaktig i utbildningen.

Behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning.

Tid och plats

Kursen startar 3 september 2021 och avslutas i maj 2022. Undervisning och handledning sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning, Liljeholmstorget 7, hiss B, våning 6, 117 63 Stockholm.

Undervisningstillfällena kommer att äga rum på fredagar en gång i månaden. Datum för tre dagars workshopen med professor Paul Gilbert är 11-13 januari 2022.

På grund av den rådande situationen med covid-19 kan hela eller delar av kursen behöva ges digitalt. Vi följer myndigheternas rekommendationer.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

För att din anmälan ska vara giltig behöver du även skicka intyg på grundläggande psykoterapiutbildning senast 17 maj 2021. Intyget skickar du till lina.collsioo@ki.se

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Psykolog, Skötare, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, HT21