Återfallsprevention, 3hp

  • 2021-11-09

  • 9 - 16

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri. Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger.

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning på distans och mellan kursdagarna genom webbaserade distansstudier online.

Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp). Mer information kommer i välkomstbrevet och vid kursstart.

Kursansvarig, föreläsare och examinator

Kursansvarig/Föreläsare: Hugo Wallén log. Psykolog, strateg med intriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doktorand KI, institutionen för klinisk neurovetenskap. 

Examinator: Ulric Hermansson, Adj universitetslektor, Med dr - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för Psykiatriforskning. 

Kurslitteratur

Återfallsprevention utifrån KBT och MI : vid problem med alkohol och narkotika
Lina Ortiz & Peter Wirbing, Studentlitteratur 2017.

Återfallsprevention. Belöningssystem och PAA, Post Akut Abstinens, Karolinska Institutet

Väckarklockan, Manualbaserad Återfallsprevention vid beroende
Meda Sverige AB, Baserad på Projekt MATCH Cognitive- Behavioral
Coping Skills Therapy manual och bearbetad efter svenska förhållanden.

Tid och plats

Kursen genomförs på distans under två heldagar, 9 november och 14 december 2021.

Kursen kommer att ges digitalt.

Sista anmälningsdag 10 oktober 2021, eller så snart kursen är fulltecknad

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Behandlare, Kurator, Arbetsterapeut, Rehabkoordinator, Behandlingsterapeut, Psykolog, Skötare, Doktorand, Psykoterapeut, Socionom, Fysioterapeut, Läkare, Sjuksköterska, HT21, Kursformat, Distans