Fördjupning psykossjukdom - grundläggande psykiatri och omvårdnad

  • 2022-02-17

  • 8.30 - 16

  • Norra Stationsgatan 69, plan 6

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar om bland annat; att leva med psykossjukdom, sjukdomslära, diagnosticering, läkemedelsbehandling, samsjuklighet, kognitiva funktionsnedsättningar och hjälpmedel, psykosociala insatser, kognitiv beteendeterapi, specifik omvårdnad i heldygnsvården vid psykos.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, ha ökad kunskap om och förståelse för hur psykossjukdom påverkar upplevelser, tankesätt och beteenden samt ha utvecklat färdigheter i omvårdnad vid psykossjukdom i heldygnsvården.

Kursupplägg och närvaro

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och ett seminarium där deltagarna delas upp i mindre grupper för träning av färdigheter, kunskapsutbyte och reflektion. Närvaro kommer att kontrolleras av kursadministratör och rapporteras till din chef.

Datum och plats

17 februari
23 februari
Tid för samtliga dagar: 08.30-16.00

Kursen planeras att ges fysiskt på plats på CPF på Norra Stationsgatan 69, plan 6.

Du ska inhämta godkännande av chef innan du anmäler dig. Anmälan är bindande för alla, så att kursplatser inte ska upptas av personer som inte avser att gå kursen. Avanmäl dig därför alltid om du inte kan gå utbildningen.

Sista anmälningsdag är 10 januari 2022

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Skötare, Sjuksköterska, VT22, Distans