Fördjupning neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - grundläggande psykiatri och omvårdnad

  • 2021-11-17

  • 9 - 16

  • Kursen ges digitalt

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Under kursen kommer du få ta del av föreläsningar om egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt fakta och strategier vid NPF. Kursen tar även upp ämnen som bemötande i vården, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kognitivt stöd- en hjälp att strukturera dagen. 

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper digitalt över Zoom. 

Datum och tid

17 november 
24 november

9-16

Sista anmälningdag 20 oktober 

Centrum för psykiatriforskning, Psykiatriforskning , Yrkeskategori, Skötare, Sjuksköterska, Termin, HT21, Att söka just nu, Kursformat, Distans