Tobias Elgán

Fil dr
Forskare
Projekt - Barn i Missbruksmiljö (BiM) och Fotboll utan Fylla

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Siv Eriksson

Biomedicinsk analytiker

Åsa Westeson

Utbildningssamordnare

Åsa Deemus

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser. Ansvarar för enhetens ekonomi.

Sara Holmqvist

Handläggare. Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom kurser för vårdpersonal samt ST-läkare (inom ramen för ST-stöd).

Susanna Kron

Administratör för Grundutbildningen

Unda Lönnqvist

Projektledare - Primärvårdsprojektet och Anhörigskolan

Åsa Spännargård

Kursansvarig och handledare Dialektisk beteendeterapi

Tom Palmstierna

Senior forskare
Överläkare

Victoria Andersson

Sjuksköterska

Ulric Hermansson

Socionom
Med dr.

Viktor Kaldo

Programkoordinator

Thérése Åström

Doktorand

Ullakarin Nyberg

Forskargruppsledare

Sara Norring

Sara Norring

Administratör
Riksät/KCP

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Vlad Radoi

Postdok.

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Hagberg

Beroendesjuksköterska

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Åsa Magnusson

Leg.läkare
Postdok.

Simon Cervenka

MD PhD
Gruppledare psykos

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Sjoerd Finnema

PhD
Ansvarig preklinisk PET

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Pontus Plavén Sigray

PhD student
Grupp psykos

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Verksamhetschef
Forskargruppsledare
Docent
Överläkare

Stephanie Ekström

Leg. sjuksköterska Eira-mottagningen

Xiangwei Zhu

Utbildningsadministratör för kurser inom Region Stockholm såsom METIS-kurser och kurser inom spelberoendebehandling. Ansvarar för METIS-support.

Sarantos Stasinakis

Överläkare. Studierektor för ST-kurser. Ansvarar för METIS regionala kansli Stockholm.

Sophie Vrang

Tf. enhetschef Utveckling och implementering
Samordnare Lugna rummet
Samordnare Förbättring och implementering
Leg. sjuksköterska
MSc

Sofia Sjögren

Administratör. Samordnare av METIS-kurser för Stockholms regionala kansli och för BUP. (Föräldraledig)

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Yvonne von Hausswolff-Juhlin

Docent
verksamhetschef och forskargruppsledare

Tobias Lundgren

Sektionschef vårdutveckling

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Predrag Petrovic

FoU-koordinator
Norra Stockholms Psykiatri

Sigrid Salomonsson

(Föräldraledig)
Enhetschef Utveckling och implementering
Leg. psykolog
Med. dr

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Simon Cervenka

FoU-koordinator Psykiatri Nordväst

Sektionschef vårdutveckling

Sofia Sjögren

Chefsstöd
Administratör
(föräldraledig)

Shervin Shahnavaz

Lärare
Forskare

Sophie Dixelius Diamantoglou

Lärare i Motiverande samtal/medlem i MINT

Sven Alfonsson

Kursansvarig Psykoterapeutiska metoder och teorier 1

Sarah Thylén

Kursadministratör BUP