Ansöka om att lägga upp ett projekt i ELN

Vill du ha hjälp med att lägga upp ett projekt i ELN?

Fyll i denna blankett (Observera att du endast kan öppna blanketten i webbläsaren Google Chrome): https://survey.ki.se/ansokaomeln2

Kontakta CPF:s superuser Gunilla Linder (gunilla.linder.2@ki.se) om du har problem med att öppna länken eller om du har några andra funderingar.