Forskningsdokumentation och arkivering

KI är ansvarig för all forskning som sker på universitetet. Som forskare vid KI är du skyldig att följa de lagar som gäller för statlig verksamhet och högre lärosäten. Det ställs därför en hel del krav på dig som forskare att dokumentera och arkivera din forskning.

Forskningsdokumentation

Alla forskare vid KI skall dokumentera sin forskning i det elektroniska system som KI tillhandahåller- KI ELN. Detta gäller oavsett var du har din anställning eller vilken myndighet som är forskningshuvudman för forskningsstudien.

Gå in på ki.se för att läsa mer och ansöka om konto i ELN.

Missa inte att ange att du vill tillhöra gruppen ”CNS_CPF_Admin” när du ansöker om ELN-konto. Genom gruppen får du tillgång till ett mallbibliotek som kan vara till hjälp i dokumentationsprocessen. Har du ett ELN-konto sedan tidigare men inte är med i gruppen, kan du kontakta ELN support. 

CPF har en central superuser som kan hjälpa dig att skapa projekten i administrationsverktyget för ELN. För hjälp, maila till cpfsupport@cns.ki.se

För råd kring datahantering, datadelning, anonymiseringstekniker, kryptering av data och liknande finns KI:s Research Data office som stöd. De nås på rdo@ki.se

Se även Dokumenthanteringsplan för forskningshandlingar inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Arkivering av forskning

Observera att forskningshuvudmannaskapet för studien avgör i vilket arkiv som en forskningsstudie arkiveras.

Är SLSO forskningshuvudman för studien tillhör materialet regionarkivet och skall hanteras efter deras riktlinjer. I nuläget finns inga gallringsbeslut för forskningsmaterial inom SLSO, vilket innebär att allt material ska sparas för evigt. Material som tillhör regionarkivet kan långtidförvaras i CPF:s arkiv på Norra Stationsgatan 69. Kontakta cpfsupport@cns.ki.se för mer information.

Om KI är forskningshuvudman för en studie faller forskningsmaterialet in under Riksarkivets föreskrifter. KI har i samråd med Riksarkivet arbetat fram en dokumenthanteringsplan som skall följas för diarieföring, bevarande och gallring av handlingar.

Dokumenthanteringsplanen är en checklista för hantering av forskningshandlingar. För hjälp med att arkivera kontakta arkivarie Sara Andersson eller dokumentsamordnare Åsa Malmquist på institutionen för klinisk neurovetenskap.

Om Folkhälsomyndigheten är forskningshuvudman ska studien arkiveras enligt Folkhälsomyndigheten plan. Kontakta registrator@folkhalsomyndigheten.se för information.

För information och stöd: kontakta cpfsupport@cns.ki.se