WINST - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för dig som arbetar med barn och ungdom.

Kursinnehåll

  • Ätstörningarnas symtom och dess allvar
  • Hur ätstörningar kan upptäckas tidigt 
  • Vad som händer i kroppen vid svält, hetsätning och kompensationsbeteende 
  • Hur barn och ungdomar med faktisk eller misstänkt ätstörning kan bemötas 
  • Hur anhöriga till barn och ungdomar med faktisk eller misstänkt ätstörning kan bemötas positivt 
  • Sunt ätande 
  • Konsultations- och remitteringsmöjligheter vid faktisk eller misstänkt ätstörning