Beroendelära (METIS)

Kursen tillhör blocket sjukdomslära i ST-utbildningen för psykiatriker och syftar till att ST-läkaren ska utveckla ett integrerat modernt synsätt på beroendetillståndens uppkomstmekanismer, behärska utredning och kunna ge evidensbaserad klinisk behandling. Du förväntas bland annat efter kursslut kunna reflektera över dina egna och samhällets värderingar och attityder om beroendetillstånd och beroendepatienter, kunna identifiera och handlägga symptom vid påverkan av de vanligaste missbrukssubstanserna, och kunna utreda, diagnostisera och handlägga kroppsliga yttringar och komplikationer till missbruk och beroende. Se länk för mer info.