Våld i vården- Ett ansvar för hälso- och sjukvården VT 21

Utbildningen vänder sig till specialistläkare inom psykiatrin i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i vården.

Risk för våld i arbetslivet är en fråga som uppmärksammas alltmer. De flesta patienter inom psykiatrin är inte våldsamma men för vissa patientgrupper finns ändock en viss förhöjd våldsrisk. Att vara i en arbetsmiljö där det finns risk för våld kan leda till betydande problem för alla i verksamheten. Rädsla för våld kan också medföra stress och ökad sjukfrånvaro.

Målsättningen med den aktuella utbildningen är att förmedla aktuell kunskap om förekomst av våld vid psykisk ohälsa, enkel riskbedömning samt ge exempel på drivkrafter och mekanismer som kan leda till våld.

 

Kursinnehåll

  • Våldsrisk i samhället och våld i vården
  • Drivkrafter och motiv till olika beteenden
  • Våld i vården – olika perspektiv (forskning och klinik)
  • Möt våldsbenägna patienter – gör så här

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till specialistläkare i Region Sockholm.

 

Föreläsare

Tom Palmstierna, docent på KI och överläkare Rättspsykiatriska öppenvården i Stockholm

Ola Broström, chefsöverläkare Rättspsykiatri Vård Stockholm, RPV 

Marianne Kristiansson, adjungerad professor KI och CPF, överläkare Rättsmedicinalverket

Niklas Långström, docent i barn och ungdomspsykiatri, våldsbrottsforskare

 

Viktig information

I linje med SLSO`s riktlinjer för deltagande i utbildningar under HT20 behöver alla kursdeltagare som är anställda av SLSO ha förankrat sitt deltagande dels med sin närmsta chef samt också med sin verksamhetschef.