VÄKSA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga till vuxna.

Kursinnehåll

  • Vad en ätstörning är
  • Hur du kan bemöta och stötta din vuxna anhöriga
  • Hur ni kan hantera måltider på ett så bra sätt som möjligt
  • Hur du kan sluta göra det som inte fungerar
  • Vad som främjar relationen med den drabbade
  • Hur du kan ta hand om dig själv