Utbildning i transkulturell psykiatri – migration, psykisk ohälsa och trauma 7,5 hp

Arbetar du med flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem? Kursen ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri. Den vänder sig till anställda i psykiatri, primärvård, kommun och Arbetsförmedling men är öppen för alla som möter nyanlända och andra migranter i sin yrkesroll – tillsammans tränar vi samverkan för flyktingars bästa. - Kursen ges digitalt via Zoom

Efter avslutad kurs kommer du att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du tränas i att förstå kulturella variationer på uttryck för sjukdom. Kroppsliga sjukdomar som är vanligare i andra delar av världen och olika vårdsökarbeteenden lyfts upp. En av färdigheterna som vi arbetar med under kursen är användandet Kulturformuleringsintervjun, som är en del av diagnosmanualen DSM-5.

Stor vikt läggs vid så kallade postmigrationsfaktorer och bemötande – vad som kan göras i Sverige för att hjälpa en person att lägga krig och flykt bakom sig och starta om.

Genomsyrande teman är flyktingbarns perspektiv – de som kommer ensamma och de som kommer i familj, när barnet är ditt yrkesmässiga fokus eller är anhörig. Dessutom uppmärksammar vi vikten av att känna till vanliga tortyrskador och dess konsekvenser för funktionsförmåga och tillit.