Utbildning i Riksät

En webbaserad utbildning som riktar sig till kliniker inom ätstörningsvården som registrerar i nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

Kursinnehåll

  • Om kvalitetsregistret
  • SEDI-intervju
  • Bedömningar, CGI och GAF
  • Självskattningar
  • Att upptäcka ätstörning
  • Sammanfattning och diagnos
  • Utvärdering och avslut

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom ätstörningsvården och vars enheter är med i Riksät.