Grundutbildning i försäkringsmedicin för dig som är läkare inom psykiatri VT21

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin vid Centrum för psykiatriforskning (CPF) jobbar för att öka försäkringsmedicinsk kompetens hos all vårdpersonal involverade i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom olika fortbildningsinsatser

Centrum för psykiatriforskning bjuder in till en digital grundutbildning om Försäkringsmedicin för läkare inom psykiatrin online den 15/4 2021, 9.00 - 12.00. Under dagen avhandlar vi frågor som berör sjukförsäkringen och sjukintyget, psykiatrisk rehabilitering samt arbetet med sjukskrivning inom psykiatrin.

Kursinnehåll


Försäkringskassan berättar om grunderna i sjukförsäkringen och läkarintyget som en del i bedömningen om rätten till sjukpenning. De går bland annat igenom rehabiliteringskedjan, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning och regelverket. Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningen.

Kunskapsteamet i försäkringsmedicin föreläser om arbetet med sjukskrivningar inom psykiatrin. Vi berättar om hur man som läkare kan ta hjälp av andra yrkesroller i arbetet med bedömning av arbetsförmågan. Vi diskuterar utmaningarna i det kliniska arbetet med psykiatrisk patienter och berättar om historisk och aktuell sjukskrivningsstatisk samt hur vi kan använda Rehabstödet för att arbeta med frågan på de enskilda mottagningarna.

Schema

9.00 - 9.15 Presentation
9.15 - 9.45 Försäkringskassan
9.45 - 9.50 Bensträckare
9.50 - 10.30 Försäkringskassan forts.
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 11.15 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin
11.15 - 11.20 Bensträckare
11.20 - 12.00 Kunskapsteamet i Försäkringsmedicin