Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, teori, 4,5 hp, VT 20

Teoretisk grund och genomgång av behandlingen TF-KBT för barn och ungdom som vänder sig till dig som har grundläggande KBT-utbildning och i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Bakgrund

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga. Under den här kursen kommer deltagarna att få kunskap om den teoretiska basen för TF-KBT, evidensläget för TF-KBT och angränsande metoder samt hur man genomför behandling med TF-KBT.

Den aktuella kursen är den första av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT. För att få gå vidare till nästa kurs, praktisk tillämpning, krävs först godkänt på denna kurs.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna en god teoretisk grund och en teoretisk fördjupning vid behandling av traumatiserade barn och ungdomar med traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen rekommenderas utbildning i beteendeanalys samt klinisk erfarenhet av föräldraträning och ångestbehandling med exponering.

OBS! Deltagare förväntas arbeta kliniskt med PTSD hos barn/ungdom under utbildningstiden.

Kursupplägg

Kursen inleds med 1 halvdags introduktion. Därefter följer instudering av kurslitteratur i två veckor. Sedan kommer deltagarna att samlas för 1 veckas heltidsstudier med lärarledda föreläsningar, rollspel, praktiska övningar och seminarier, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.