Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom, praktik, 4,5 hp

Praktisk tillämpning under handledning av behandlingen traumafokuserad kognitiv beteendeterapi för barn och ungdom (TF-KBT) som vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Bakgrund

TF-KBT är den behandling som i dagsläget har starkast evidensbaserat stöd vid behandling av PTSD hos barn och ungdom. Metoden har tagits fram av Cohen, Deblinger & Marino och är utvärderad också för komplexare tillstånd. TF-KBT rekommenderas därmed som första handsval vid PTSD hos barn och unga. Under den här kursen kommer deltagarna att få kunskap om hur man bedriver behandling med TFKBT hos barn och ungdomar med PTSD. Den aktuella kursen är den andra av två kurser som tillsammans ger deltagaren en komplett grundutbildning i TF-KBT.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att ge deltagarna praktisk erfarenhet av att genomföra TFKBT för barn och ungdom med PTSD, inom ramen för barn- och ungdomspsykiatri.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt arbete förväntas behandla barn och ungdom med PTSD.

Behörighet

Psykologexamen alt. läkar-, sjuksköterske- eller socionomexamen med adekvat vidareutbildning i psykosocialt behandlingsarbete.

Intyg krävs från enhetschef om att deltagaren kommer att kunna genomföra en TF-KBT behandling av minst 1 barn/ungdom med PTSD under kursperioden.

Godkänt genomförande av kursen TF-KBT, teori.

Kursupplägg

Kursen kommer huvudsakligen att bestå av metodhandledning i grupper om 4 deltagare, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande. Vid ett par tillfällen kommer deltagarna också att samlas för helgruppsundervisning.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.