Trauma inklusive migrationsproblematik hos barn och ungdomar (METIS) INSTÄLLD

Kursen är inställd. Skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

Kursens övergripande mål är att du som ST-läkare ska kunna identifiera, förstå, bemöta och behandla traumatiserade barn och ungdomar. Fokus ligger på utredning, diagnostik och behandling av trauma, men det ingår även bland annat ett utvecklingspsykologiskt perspektiv på trauma, relevant juridik för ämnet, hur asylprocessen fungerar och vilka samverkansaktörer som kan vara aktuella. Du får en bred grund av kunskaper inom ämnesområdet som kommer att hjälpa dig i bemötandet och hanterandet av barn och ungdomar med trauma och även migrationsproblematik.