STÄRKA - en kurs i Ätstörningar

Webbaserad utbildning för anhöriga.

Kursinnehåll

  • Vad en ätstörning är och hur du kan upptäcka den i tid
  • Hur du kan bemöta och stötta den som är sjuk
  • Hur ni kan hantera måltider på ett så bra sätt som möjligt
  • Att underlätta vardagen hemma
  • Vad det finns för behandling och vart ni kan vända er
  • Hur du kan hjälpa din anhöriga och dig själv.