Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri, 70 hp, HT 20

En unik sammanhållen specialistutbildning som vänder sig till dig som är legitimerad psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet sedan minst ett år tillbaka. Utbildningen ges som ett kurspaket som sträcker sig över sex terminer och inkluderar introduktionskurs, specialistkollegium och specialistarbete. Kurspaketet är ackrediterat i sin helhet av Sveriges Psykologförbund.

Mål

Det övergripande målet är att förbereda psykologen för rollen som specialist i klinisk barn- och ungdomspsykologi inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Detta sker genom fördjupning i följande områden:

  • Etik, juridik och professionsfrågor
  • Komplex barn- och ungdomspsykiatri
  • Vetenskaplig metod och utvärdering
  • Ledarskap och handledning

Scientist practitioner-perspektivet kommer att löpa som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningens kurser

  • Introduktion till specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi, 6 hp
  • Bedömning och diagnostik, 5 hp
  • Psykiatrisk diagnostik och behandling A-F, sammanlagt 38 hp
  • Vetenskaplig metod och utvärdering A-B, sammanlagt 15 hp
  • Ledarskap och handledning, 6 hp

Målgrupp

Kursen riktar sig till psykologer som har en pågående anställning inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, och som har arbetat i minst ett år med legitimation inom barn- och ungdomspsykiatri.

Ansvarig institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.