Självmord och självmordsprevention då och nu-HT 20

Trots stora insatser inom sjukvården fortsätter människor att ta sitt liv. Vi når inte alla, nästan hälften av alla suicid inträffar hos människor utan kontakt med vården. Denna utbildningsdag tar upp den historiska aspekten på suicid, minskningen av det stigma som är förenat med suicid, en modern korttidsintervention vid suicidförsök samt risken vid alkohol och droger.

Självmord är ett aktuellt samhällsproblem. Nästan hälften av alla suicid inträffar hos människor utan vårdkontakt. En åtgärd för att nå ut till patienter är den bil för akutmobilitet som arbetar uppsökande, vilket ökar tillgängligheten till vård. Vi behöver också nya modeller för att bemöta, bedöma och behandla människor med suicidavsikt.

Det finns en farhåga att antal självmord kan öka till följd av Covid-19 och utöver detta är risk för ökning av PTSD och depressionssymptom förväntat enligt SLLs experter.

Finns det grund för en befarad ökning av suiciden? Denna kurs tar upp den historiska aspekten på suicid, en modern korttidsintervention vid suicidförsök samt risken vid användning av alkohol och droger.

Kursinnehåll

  • Vem äger ditt liv? Självmordets historia
  • Kan vi minska stigmat? PAM - psykiatrisk akutmobilitet
  • Hur samtalar vi om suicid? ASSIP - Attempted Suicide Short Intervention Program
  • Vad betyder bruket av alkohol och droger för suicid?

Föreläsare

  • Bo Runeson, Seniorprofessor, överläkare, Karolinska institutet
  • Christian Rück, Professor, överläkare, Karolinska institutet
  • Andreas Carlborg, Verksamhetschef, överläkare Med dr, Norra Stockholms Psykiatri
  • Barbara Lange, Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Norra Stockholms Psykiatri
  • Helena Wallström, Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård, Norra Stockholms Psykiatri
  • Lotfi Khemiri, Med dr, ST-läkare, Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm