Sexologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatrin och syftar till att öka kunskaperna för ST-läkare i sexualitetsfrågor som rör psykiatrin. Du förväntas efter kursslut bland annat kunna redogöra för basal sexualfysiologi och sexualpsykologi, kunna identifiera vanliga sexuella problem som korrelerar med psykisk sjukdom och utifrån anamnes kunna identifiera hur sexuella avvikelser och hypersexualitet yttrar sig. Du får även djupare kunskaper i könsidentitetsstörningar och hur du kan stödja patienten psykologiskt och medicinskt under könskorrigeringsprocessen och efter den juridiska fastställelsen i nytt kön. Kursen belyser även etiska och kulturella problem samt egna föreställningars påverkan på handläggning och bemötande av patienter med sexuella problem. Se länk för mer info