Psykiatrisk neurovetenskap (METIS)

Att som psykiatriker kunna tänka kritiskt utifrån en bred neurobiologisk kunskap vid utredning och behandling samt kunna ge patienten god förståelse om sitt tillstånd.