Skriv ut den här sidan

Psykiatri; Bipolära syndrom respektive beroende - Delkurs 1, HT19

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Depressioner, bipolär sjukdom, psykiatrisk omvårdnad, beroendelära - alkohol och droger, spelberoende, HBTQ och psykisk ohälsa, äldrepsykiatri, brukarperspektiv, suicidprevention, etik/människosyn och kulturella perspektiv.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten och individuella studier. Examination genomförs i form av skriftlig och muntlig redovisning i grupp av uppgift i psykiatrisk omvårdnad. Kursintyg utfärdas utifrån de föreläsningar du deltagit i.
Ett godkännande av närmaste chef behövs för att få gå kursen.