Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT19

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom:

  • Palliativ medicin.
  • Smärta och smärtbehandling.
  • Kommunikation och brytpunktssamtal för VUP och BUP.

Föreläsare

Staffan Lundström, Överläkare, Stockholms sjukhem.
Franziska Edvinsson, Överläkare, Stockholms sjukhem.
Karin Bäckdahl, Barnläkare/Överläkare, Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice.
Suzanne Runesson, Kurator/Psykoterapeut, Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice.
Kerstin Ivéus, Barnsjuksköterska/Syskonstödjare, Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice.

Notera att närvaro krävs för hela dagen samt återkoppling till huvudhandledare för att få kursintyg utfärdat för uppnått delmål.