Palliativ medicin för ST-läkare inom VUP och BUP, HT20

Kursen vänder sig till dig som är ST-läkare inom psykiatri och verksam inom VUP och BUP i Stockholm. I mån av plats antas även sökande utanför Stockholm. Kursen ges en gång per år. Inför HT20 är anmälan öppen för ST-läkare inom både VUP och BUP. Därefter kommer ST-läkare inom BUP endast att kunna anmäla sig vartannat år. Kursen uppfyller delmål b5 enligt SOSFS 2015:8.

Innehåll
Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom:

  • Palliativ medicin
  • Smärta och smärtbehandling
  • Kommunikation och brytpunktssamtal för VUP och BUP
  • Närstående
  • Annan symtomlindring

Föreläsare
Staffan Lundström, överläkare, Stockholms sjukhem
Franziska Edvinsson, överläkare, Stockholms sjukhem
Karin Bäckdahl, barnläkare/överläkare, Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice
Kerstin Ivéus, barnsjuksköterska/syskonstödjare, Lilla Erstagården Barn- och ungdomshospice

Kursansvarig
Sarantos Stasinakis

Notera att närvaro krävs för hela dagen samt återkoppling till huvudhandledare för kursintyg utfärdat för uppnått delmål.