NECT – Narrative Enhancement - Cognitive Therapy, VT20 INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till hösten 2020, anmälda meddelas per e-post.

Heldagsutbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering.
Kursen är avgiftsfri och vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin som är anställd inom SLSO eller upphandlad enhet.

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Metoden är evidensbaserad och Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

Du som anmäler dig till kursen arbetar med psykospatienter och har tidigare erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare

Daniel Abrams, leg. psykolog, NECT-utbildare

Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare

Maria Skott, med. dr, sjuksköterska, NECT-utbildare, utvecklingsansvarig, Psykiatri Nordväst