NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, VT21

Utbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering. Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Metoden är evidensbaserad. Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

 

Föreläsare
Daniel Abrams, leg psykolog, NECT-utbildare
Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare
Maria Skott, med. dr, sjuksköterska, NECT-utbildare, utvecklingsansvarig Psykiatri Nordväst

 

Kursansvarig
Maria Skott