NECT - Narrative Enhancement-Cognitive Therapy, HT20

NECT är en gruppbehandlingsinsats som syftar till att minska självstigmatisering hos patienter med psykosproblematik. Metoden är evidensbaserad och Socialstyrelsen ger NECT hög prioritet i sina riktlinjer för schizofreni.

NECT är en heldagsutbildning i gruppbehandling mot självstigmatisering.
Kursen vänder sig till vård- och behandlingspersonal inom psykiatrin.

Du som anmäler dig till kursen arbetar med patienter med psykosproblematik och har erfarenhet av att leda grupper.

Föreläsare:
Daniel Abrams, leg psykolog, NECT-utbildare
Hannes Liedner, egenerfaren, NECT-ledare
Maria Skott, med. dr, sjuksköterska, NECT-utbildare, utvecklingsansvarig Psykiatri Nordväst

Kursansvarig
Maria Skott