Narkotika på krogen

STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer.

För att få en narkotikafri krog behövs tydliga riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, och då inte minst Polisen.

Narkotikautbildningen får genomgående mycket höga betyg i våra utvärderingar, deltagarna är nöjda och upplever att de har nytta av kunskapen i sitt arbete. Studier som STAD har genomfört på Stockholms krogar visar dessutom att det har blivit betydligt svårare för narkotikapåverkade gäster att komma in på de krogar där personalen är utbildad och arbetar aktivt mot narkotika. Krogar som är anslutna till Krogar mot Knark ska ha entrépersonal som genomgått denna utbildning. Efter utbildningen får deltagarna ett personligt diplom.

Syftet är att

  • Minska våld och kriminalitet i Stockholms krogmiljö som är kopplat till narkotika.
  • Krogpersonal ska känna sig trygga och motiverade att hantera gäster som misstänks vara narkotikapåverkade samt få en bättre arbetsmiljö genom minskad narkotikaförekomst.

STAD-utbildningen i narkotika på krogen innehåller

Kväll 1:

  • Bakgrund, forskning, krogar mot knark                                                   
  • Preparat, symtom, konsekvenser                                                         
  • Beteenden, konsekvenser                                                                            
  • Juridik
  • Fallbeskrivningar

Kväll 2:

  • Diskussion, sammanfattning                                          
  • Konflikthantering                                                                
  • Sammanfattning       

Kursen riktar sig särskilt till entrépersonal, ordningsvakter, värdar samt de som har ansvar för drift, men är givetvis öppen för all typ av krogpersonal.