Krogar mot Knark (e-kurs)

För att få en narkotikafri krog behövs tydliga riktlinjer och arbetsmetoder, utbildad och motiverad personal samt bra samarbete med myndigheter, och då inte minst Polisen. STAD-utbildningen i narkotika på krogen ger deltagarna kunskap om hur narkotikapåverkade personer agerar samt vilka beteenden och attribut som är kopplade till narkotikahantering. Fokus ligger även på de juridiska aspekterna och kunskapen om hur personal bör agera i olika situationer.

Kursinformation:

Grundkurs i Krogar mot Knark, en digital utbildning för anställda på krogar, hotell, festivaler, konserter, tillfälliga events etcetera som i sin vardag kan komma i kontakt med narkotika och narkotikapåverkade personer. Målet med kursen är att kunna upptäcka narkotikapåverkade gäster och veta hur dessa ska hanteras samt förebygga narkotikaproblem. Momenten är bland annat STAD-samarbetet, narkotikans effekter på kroppen, preparatkännedom, narkotikaförebyggande arbete, samarbete med kollegor och ett test. Ett intyg erhålls efter avslutad kurs.

Kursens upplägg:

E-kurs, tidsåtgång 30-40 min

Lärare:

Arbetet i Krogar mot Knark grundar sig i ett väl utvecklat samarbete mellan flera myndigheter och branschorganisationer. Tillsammans med ett flertal krögare har vi skapat ett varumärke som står för kvalitet och kunskap.

Följande myndigheter och organisationer ingår i STAD-samarbetet:

Region Stockholm och Karolinska Institutet (STAD) Stockholms stad – tillståndsenheten Polismyndigheten i Stockholm Länsstyrelsen Stockholm Visita och branschrepresentanter Hotell och Restaurang Facket (HRF).

Målgrupp:

Kursen rekommenderas särskilt till entrépersonal, ordningsvakter, värdar samt de som har ansvar för drift, men är givetvis öppen för all typ av krogpersonal.

Kursens mål:

  • Minska våld och kriminalitet i Stockholms krogmiljö som är kopplat till narkotika.
  • Krogpersonal ska känna sig trygga och motiverade att hantera gäster som misstänks vara narkotikapåverkade samt få en bättre arbetsmiljö genom minskad narkotikaförekomst.