Motivationshöjande behandling (MET) - 3 hp

Motivationshöjande behandling (”motivational enhancement therapy”, MET) är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att framkalla motivation till förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholberoende. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis beroendevård, socialtjänst, primärvård och företagshälsovård och har grundläggande färdigheter i MI

Om kursen

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende från 2019 är MET den psykologiska behandlingsmetod som ges högst prioritering vid alkoholberoende. MET är en manualbaserad behandling som baseras på motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI). Manualen innehåller också en strukturerad kartläggning av alkoholproblem och en återkoppling till patienten av resultat från kartläggningen.

Kursens upplägg

Kursen består av två heldagar med teori, genomgång av manual samt demonstrationer och praktisk träning i att integrera MI-tekniker med den manualbaserade strukturen i MET-behandling. Därefter följer två tillfällen med grupphandledning i mindre grupper med handledare. Dessa handledningstillfällen är baserade på MET-samtal som deltageren själv spelar in under kursen.

Utbildningen är utformad för att deltagaren ska kunna arbeta samtidigt som utbildningen pågår.

Lärare

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MItränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Målgrupp

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt behandlande kontakt med klienter/patienter med alkoholproblem.

Kursens mål

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna redogöra för MET som behandlingsmetod, inklusive dess manualiserade struktur. Man behöver även kunna tillämpa färdigheterna enligt MET-manualen vid behandling av patienter med alkohol- eller annat beroende på ett evidensbaserat sätt, samt integrera MET arbetssätt med ett MI-förhållningssätt.

Sagt om våra utbildningar

”Väldigt bra, fick reflektera och fick återkoppling, kände mig ytterligare stärkt och fick ännu bättre förståelse”

”Material i form av exempelfilmer fungerade väldigt bra pedagogiskt för att effektivt greppa de olika delarna”