Våld i nära relationer - ett ansvar för hälso- och sjukvården HT19

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal i Stockholm och syftar till att ge en kunskapsöversikt och praktisk vägledning kring våld i nära relationer. Utbildningen är en unik satsning med perspektiv från primärvård och psykiatri.

Kursinnehåll

  • Vad är våld i nära relationer och hur ser vårdens ansvar ut?
  • Hur frågar jag om våld i nära relationer? Hur och vart hänvisar jag vidare?
  • Brottsofferperspektiv, normaliseringsprocesser och hinder för att berätta och ställa frågor
  • Typologier av våldsutövare och transdiagnostiska sårbarheter
  • Vad säger lagen? Vad har jag för skyldigheter? Regionala riktlinjer

 

Föreläsare

Ylva Elvin-Nowak, fil dr, leg psykoterapeut, bitr verksamhetschef, enhetschef Våld i nära relationer, APC

Karin Dahlström, leg psykolog, koordinator Våld i nära relationer, APC  

Marianne Kristiansson, adjungerad professor KI och CPF, överläkare Rättsmedicinalverket  

Niklas Långström, docent KI, psykiater och våldsbrottsforskare

Shilan Caman, med dr KI och verksamhetsutvecklare på Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen.  

Mariana Dufort, med dr, forskare KI, Socialstyrelsen