Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi (METIS)

Kursen tillhör fördjupningsblocket inom psykiatri och ger ökad färdighet i kritisk läkemedelsvärdering och evidensbaserad läkemedelsanvändning. Kursen syftar till att studenten ska kunna värdera information om, nytta, risker och kostnader för läkemedel och andra behandlingar. Kursen hjälper den blivande psykiatern att se hur och om man vill implementera resultaten av kliniska prövningar i sitt kliniska arbete, och lär ST-läkaren använda översiktsmaterial, reviews, metastudier och kunskapssammanställningar i det kliniska arbetet, samt hur läkaren gör för att vid behov söka och värdera artiklar och kliniska prövningar, samt tolka och använda data från läkemedelsprövningar. Se länk för mer info.