Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin INSTÄLLD

Kursen är inställd och skjuts fram till höstterminen 2020, anmälda meddelas per e-post.

Utbildningen är en webbaserad kurs som handlar om svenska lagar och det svenska sjukvårdssystemet. Den vänder sig till utlandsutbildade läkare och läkarstudenter inom psykiatrin i Stockholm.

Kursinnehåll


Du lär dig genom; fem kursmoduler (Lagarna och läkaren, Patienten i vården,
Organisation och ansvar, Försäkringsmedicin och intyg samt Etik och samarbete)
innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar och slutligen en
examinationsuppgift.
Det blir en bra förberedelse inför arbete i Sverige och efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen.

Kursansvarig

Sarantos Stasinakis
Överläkare/Psykiatri Södra Stockholm
Regional ST-studierektor för kurser/ST-stöd, CPF