Juridik för utlandsutbildade läkare i psykiatrin VT21

Utbildningen är en webbaserad kurs som handlar om svenska lagar och det svenska sjukvårdssystemet. Den vänder sig till utlandsutbildade läkare och läkarstudenter inom psykiatrin i Stockholm.

Kursinnehåll


Du lär dig genom; fem kursmoduler (Lagarna och läkaren, Patienten i vården,
Organisation och ansvar, Försäkringsmedicin och intyg samt Etik och samarbete)
innehållande instuderingsfrågor, självstudier av länkar och slutligen en
examinationsuppgift.
Det blir en bra förberedelse inför arbete i Sverige och efter kursen får du ett diplom på att du genomfört kursen.

Kursansvarig

Ioannis Karachristos, Överläkare Psykiatri Södra Stockholm