Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp, HT20

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp. Kursen kommer att vara ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningssätt i samband med i grupphandledning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda kring psykologiska frågeställningar. Den ger kompetensutveckling gällande förmåga att med tydlighet och professionalitet skapa bra handledningssituationer. Deltagarna förväntas arbeta i verksamheter där psykologisk- och psykosocial behandling bedrivs. Deras egna handledningsuppdrag utgör underlag för lärande i samband med handledning på handledning, som är en viktig del av undervisningen. Kursen bygger på att deltagarna aktivt och praktiskt övar och kursens pedagogik bygger på olika typer av studentaktivt lärande. Det teoretiska innehållet kommer deltagarna att tillgodogöra sig via självstudier, webbaserade uppgifter och undervisning, t ex via föreläsningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som är kliniskt yrkesverksamma och som har ett legitimationsyrke inom fälten psykiatri, psykologi, psykoterapi och/eller psykosocial behandling. Kursen är en fördjupande fortsättning på kursen: Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Kursens mål

  • Att på ett professionellt sätt kunna bedriva klinisk handledning i grupper av olika storlek och karaktär.
  • Att utvecklas i sin roll som klinisk handledare med särskilt fokus på grupp och organisation.
  • Att utveckla ett förhållningssätt så att det organisatoriska perspektivet integreras i den kliniska handledningen.
  • Att genom vuxenpedagogiska kunskaper få bättre förmåga att se både individens och gruppens behov i handledningssituationen.

Behörighet

Som behörighet krävs ett legitimationsyrke med vårdinriktning mot psykologi och/eller psykiatri och minst grundläggande utbildning i psykoterapi. Dessutom krävs minst två års dokumenterat arbete med psykoterapeutiska arbetsuppgifter och/eller med psykologisk/psykosocial behandling. Dessutom ska deltagarna ha gått kursen Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp eller motsvarande.

Kursupplägg

Utbildningen inleds med att deltagarna får information kring vilken typ av uppdrag som är lämpliga och hur upplägget i övrigt kommer att se ut under läsåret. Då kursen bygger på att deltagarna ska utveckla färdigheter i att handleda, ska de ha möjlighet att ha egna handledningsuppdrag under kursen.
Handledning på handledning i grupper om ca fyra deltagare och en erfaren handledare sker regelbundet ca varannan vecka. Deltagarna får där möjlighet att diskutera sina handledningsuppdrag och öva färdigheter I handledningsmetodik. Det kommer vara 14 undervisningsdagar över två terminer med intervallet varannan vecka, där också handledning på handledning ingår.

Alla som är lärare på kursen har erfarenhet och fördjupade kunskaper kopplat till att handleda i olika kliniska sammanhang och situationer.
Kursansvarig för kursen är Åsa Spännargård,
legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut handledare och lärare i psykoterapi.