Grundkurs om Cannabis, förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT19

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett Cannabisberoende.

Kursens mål

Att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge en bred översiktlig kunskap kring cannabisberoende.

Kursupplägg

Kursen genomförs med två dagar klassrumsbunden undervisning som föregås av hemstudier med stöd av kurslitteratur, artiklar och undervisningsfilmer.

Föreläsare

Ulf Guttormsson, utredare och avdelningschef, CAN

Sara Lindholm, apotekare, med dr

Kerstin Käll, överläkare och med dr Beroendekliniken i Linköping

Olof Beck, professor och forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Ann-Sofie Johansson, socionom, verksamhets-utvecklare och samordnare av nationella cannabisnätverket

Föreläsare, kursledare och examinator

Ulric Hermansson, Adj universitetslektor, Med dr - Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning