Fotboll utan Fylla

Denna webbutbildning handlar om alkohol i samband med allsvenska fotbollsarrangemang.

Syfte

Ge all personal vid ett allsvenskt fotbollsarrangemang samma kunskapsgrund avseende alkohol, hur du ska agera och vilka regler som gäller.

Målgrupp

Arenapersonal som arbetar vid allsvenska fotbollsarrangemang.

Kursupplägg

En kort webbutbildning, ca 15 minuter, med flera korta test.