Försäkringsmedicin för utlandsutbildade läkare

Vi välkomnar dig som är utlandsutbildad läkare inom psykiatrin i Stockholm till en kurs om arbetet med sjukskrivning. Dagen är en möjlighet för dig att lära dig mer om Försäkringskassan, sjukförsäkringen och det svenska välfärdssystemet.

Mer information inom kort.