Fördjupningskurs för heldygnsvården – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (2 dagar)

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Under kursen kommer du få ta del av föreläsningar om egna erfarenheter av att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt fakta och strategier vid NPF. Kursen tar även upp ämnen som bemötande i vården, neuropsykiatriska funktionshinder, kognitivt stöd- en hjälp att strukturera dagen. 

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper digitalt över Zoom. 

Viktig information

I linje med SLSO`s riktlinjer för deltagande i utbildningar under HT20 behöver alla kursdeltagare som är anställda av SLSO ha förankrat sitt deltagande dels med sin närmsta chef samt också med sin verksamhetschef.