Fördjupningskurs för heldygnsvården - Beroendetillstånd (2 dagar) HT20

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, alkoholberoende och skadligt bruk, specifik omvårdnad i heldygnsvården vid alkoholberoende och narkotikaberoende, aktuella lagar och regler, psykosociala insatser, stöd till anhöriga, skapa en tillitsfull relation med en person med beroendetillstånd.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper.