Fördjupningskurs för heldygnsvården - depression och bipolär sjukdom VT21

Kursen vänder sig till skötare och sjuksköterskor, utan specialistutbildning i psykiatri, som arbetar inom psykiatrisk heldygnsvård i Stockholms län. Andra yrkeskategorier inom den psykiatriska heldygnsvården får delta i mån av plats.

Kursinnehåll

Den egna erfarenheten, omvårdnad och återhämtning vid depression och bipolär sjukdom, ECT och TMS, sjukdomslära och suicidprevention.

Kursens mål

Efter genomförd kurs skall deltagaren, utifrån egen klinisk erfarenhet samt teoretisk kunskap, ha utvecklat sin förmåga till förståelse och handlingsberedskap i det dagliga arbetet. 

Kursenupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier i mindre grupper.