Farmakologi & läkemedelshantering – för ökad patientsäkerhet för sjuksköterskor VT21

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom farmakolog och läkemedelshantering. Farmakologi är läran om hur läkemedel påverkar kroppens funktioner samt hur kroppen påverkar upptag, fördelning, nedbrytning och utsöndring av läkemedel.

Kursen syftar till att ge den studerande fördjupad kunskap om läkemedlets verkningsmekanismer, effekter och bieffekter samt deras användningsområden. Vidare ges en översiktlig information om hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras. Inspiration om framtidens möjliga terapiformer.

Kursinnehåll

 • Autonoma och centrala nervsystemet: Neurotransmission och anatomi
 • Farmakokinetik och farmakodynamik
 • Säkerhetsfarmakologi, biverkningar
 • Beroendefarmakologi
 • Samsjuklighet, Farmakologisk behandling av psykiatriska tillstånd
 • Patientsäkerhet: Regelverket kring läkemedelshantering, lagar och författningar samt riskfylld läkemedelshantering
 • Framtidens terapier: Skräddarsydda läkemedel, AI eller Innovarionssamarbeten med vården. 

Föreläsare

 • Sara Lindholm, apotekare, med. dr.
 • Göran Engberg, Professor Farmakologi, Karolinska Institutet
 • Inger Johansson, Lektor i Fysiologi och Farmakologi, KI
 • Per Arvidsson, Professor i Kemi, Uppsala Univ, SciLifeLab Drug Discovery and Development platform
 • Hallgrimur Jonasson, Docent i Fysiologi, Säkerhetsfarmakolog, Toxicology Knowledge Team
 • Joar Guterstam, specialistläkare, med. dr, Beroendecentrum
 • Lilly Schwieler, PhD, Senior forskare farmakologi
 • Sophie Erhardt, Professor Farmakologi, Karolinska Institutet
 • Christina Lindqvist Örndahl, Leg. Apotekare, Farmacikonsult Apoteket AB

 

Viktig information

I linje med SLSO`s riktlinjer för deltagande i utbildningar under HT20 behöver alla kursdeltagare som är anställda av SLSO ha förankrat sitt deltagande dels med sin närmsta chef samt också med sin verksamhetschef.