Evidensbaserad psykiatri - För Eskilstuna/Strängnäs, 7,5 hp, HT19

Kursen riktar sig till personal, inom Eskilstuna och Strängnäs kommun, som kommer i kontakt med psykiskt funktionshindrade.

Kursens mål

Kursens mål är att ge ökad kunskap om psykisk ohälsa och evidensbaserad behandling. Det ska leda till effektivare samverkan mellan olika aktörer som arbetar med personer som har psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.

Efter avslutad kurs ska deltagarna:

 • Ha ökad kunskap om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder.
 • Kunna redogöra för och förstå hur man med ny kunskap kan arbeta med en evidensbaserad psykiatrisk vård och behandling och samtidigt bidra till mer effektiv samverkan mellan olika aktörer kring personer med psykisk sjukdom/psykiska funktionshinder och deras närstående.
 • Ha grundläggande kunskap om effektiva farmakologiska och psykologiska behandlingar vid psykisk sjukdom och missbruk/beroende.
 • Ha kunskap om beroendelära och hjärnans belöningssystem.
 • Ha tagit del av patienters och närståendes perspektiv på psykisk sjukdom och behandling.
 • Ha kunskap i och kunna värdera den aktuella forskningen inom området.

 Kursinnehåll

 • Diagnostik av psykisk sjukdom
 • Sjukdomslära
  • Beroende, inkl. hjärnans belöningssystem.
  • Bipolär sjukdom.
  • Depressionssjukdomar.
  • Neuropsykiatri.
  • Personlighetsstörningar.
  • Psykoser – särskilt schizofreni.
  • Suicidologi.
  • Ångestsyndrom.
  • Kognitiva funktionshinder, komplexa vårdbehov och samsjuklighet.
 • Behandling
  • Psykofarmakologi.
  • Psykopedagogisk intervention.
  • Psykoterapi.
 • Omvårdnad och bemötande.
 • Samverkan.
 • Patient- och anhörigperspektiv.

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, hemuppgifter, grupparbeten och individuella studier men även via en webbaserad läroplattform där deltagarna får ta del av webbaserade föreläsningar och annat material. I kursen ingår fem heldags tillfällen där deltagarna träffas. Examination sker genom individuellt besvarade test samt genom en gruppexamination.

Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska

Examinator

Bo Vinnars, Fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, examinator och kursansvarig, Centrum för psykiatriforskning Stockholm (CPF).