Cannabis - Förekomst, skador och behandling, 3 hp, VT21

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisberoende. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning.

Kursens mål

Att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ.

 

Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig kunskap om:

 • cannabis-problematiken
 • prevalens och epidemiologi
 • skaderisker
 • påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • biologiska markörer
 • behandlingsalternativ

Du kommer även få en ökad färdighet att kunna identifiera om cannabisbruk är aktuellt. Du får även konkreta råd om hur du kan initiera samtal om cannabisbruk på ett pedagogiskt sätt.

 

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett cannabisberoende.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk. Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

 

Ur kursinnehållet

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier.
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna.
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

 

Föreläsare

Ulric Hermansson, examinator, med.dr. adjungerad lektor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.

Ulf Guttormsson, utredare och avdelningschef, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Sara Lindholm, med dr vid Karolinska Institutet.

Kerstin Käll, överläkare och med dr, Beroendekliniken i Linköping.

Martin Olsson, Överläkare, specialist i psykiatri, med dr. Magnus Huss-mottagningen.

Olof Beck, professor Klinisk Farmakologi, Karolinska Institutet.

Ann-Sofie Johansson, socionom, rådgivare på droghjälpen och samordnare av nationella cannabisnätverket.

Johanna Bengtsson, specialistsjuksköterska på Livsstilsmottagningen.

 

Föreläsare, kursledare och examinator

Ulric Hermansson, examinator, med.dr. adjungerad lektor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning.